1
JHC Spartak HK Riga
2 minVasiljevs Rolans
14:43Tripping
2
JHC Spartak HK Riga
1:1Usmanov Daniel
30:43Yegorov Alexei
2:1Zlodeyev Dmitry
35:21Ponomaryov Vasily
2 minDidkovsky Artyom
33:19Slashing
0:1Sulcs Martins
22:36Vasiljevs Rolans, Krastins Verners
3
JHC Spartak HK Riga
3:1Miller Nikita
45:59Zlodeyev Dmitry
4:1Zlodeyev Dmitry
49:36Miller Nikita, Ponomaryov Vasily
5:1Miller Nikita
52:00Dmitriyev Sergei, Zlodeyev Dmitry
6:1Yegorov Alexei
54:17Kovalishin Maxim
  • 14:43 2 min Vasiljevs Rolans (Tripping)
  • 22:36 0:1 Sulcs Martins (Vasiljevs Rolans, Krastins Verners)
  • 30:43 1:1 Usmanov Daniel (Yegorov Alexei)
  • 33:19 2 min Didkovsky Artyom (Slashing)
  • 35:21 2:1 Zlodeyev Dmitry (Ponomaryov Vasily)
  • 45:59 3:1 Miller Nikita (Zlodeyev Dmitry)
  • 49:36 4:1 Zlodeyev Dmitry (Miller Nikita, Ponomaryov Vasily)
  • 52:00 5:1 Miller Nikita (Dmitriyev Sergei, Zlodeyev Dmitry)
  • 54:17 6:1 Yegorov Alexei (Kovalishin Maxim)